Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu

Avukat; mahkeme süresi boyunca davacı ya da davalıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunma ile görevli olan kişilere denmektedir. Avukatlar; dava süresince gerçeği açığa çıkarmakla değil müvekkilinin menfaatine göre davranmakla yükümlü olmaktadırlar. Yani avukatlar; müvekkillerinin aleyhinde olan delilleri kullanmamakta, söz ve davranışlarda bulunmamaktadır. Avukatların görevleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Hukuksal sorunlarda ve yasal olan konularda yorum yapmak, mahkeme ya da diğer yargı organlarında gerçek ya da tüzel kişilere olan hakları dava etmek ve savunmak,
  • Adli işleri, resmi dairelerde bulunan tüm işleri izlemekte bu işlerle alakalı belgeleri düzenlemek,
  • Kendisine verilmiş olan ya da kendisinin kabul etmiş olduğu davayı sonuna kadar takip eder.

Avukat olma şartları aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Hukuk Fakültesi Bölümü’nden mezun olmak,
  • Avukatlık eğitiminden sonra avukatlık stajını tamamlamak,
  • Avukatlığa engel hali olmaması,

Yukarıdaki şartları sağlamakta olan kişiler; Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi kaliteli ve başarılı bir avukat olabilirler.