Demirin Özellikleri Nelerdir?

İnşaat demiri; betonarme yapılarda çekme ve kayma gerilmelerini karşılamak amacıyla beton içerisine konulan özel şekillendirilmiş çeliğe inşaat demiri denmektedir. Ankara Gürşah Demir firması, inşaat demiri üretiminde Türkiye’de önde gelen firmalardan biridir.

Demir dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineraldir. Yer kabuğunda da en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmektedir. Demir nikel alaşımı olma ihtimali daha da yüksektir. Dünyanın merkezinde bulunan yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına da etki ettiği düşünülmektedir.

Demir; demir cevherinden elde edilmekte ve doğada nadiren elemental halde bulunmaktadır. Metalik demir elde etmek için cevherdeki katışkıların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılması gerekmektedir. Demir aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında da kullanılmaktadır.

Demir karbon ile birlikte 1420-1470K sıcaklığa kadar ısıtılması sonucunda oluşan sıvı ergiyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşımdır ve demir; dökme demir yada pik olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün detaylı şekiller halinde halinde dökülebiliyor olsa da içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacı ile dekarbürize edilmediği sürece işlenebilmek için fazlası ile kırılgan halde olacaktır.