İnegöl Adı Nereden Gelmekte

Bursa’nın il olmaya aday ilçesi olan büyük ve zengin ilçelerinden olan İnegöl  tarihteki  isimleri rivayetlere göre şöyledir:

İnegöl adını antik dönem isimlerinden ‘Angelokome’den alıyorken Eyne-göl  ismi ile de anıldığı söylenir. Halk arasında Eyne-göl  İnegöl diye telaffuz edildiğinden dolayı İnegöl olarak kalmıştır.

İnegöl  kentinin eski ismi İnek Göl’dür. Etimolojik değişimler sonucunda İnegöl adını almıştır. Bu ismin kökeninin gölden geldiği önemli bir kanıttır. Yapılan inşaatların zemin sondajlarında kabuklu su ürünlerinin kalıntıları bu olasılığı güçlendirmektedir. Yenice kaşanası ile İnegöl arasında bataklık olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur.  İnegöl Ovası’nın uzun yıllar boyunca sular altında kaldığı düşünüldüğünden dolayı Subaşı ve Gölbaşı anlamında olan İnegöl ismi kullanılmıştır.