Psikolojinin Alt Dalları

Psikoloji, aynı zamanda duygu ve düşünce bilimi olarak da geçmektedir. İnsanların zihin ve davranışları üzerinde sistematik olarak inceleme yapar. Psikoloji biliminin birden fazla alt dalı bulunmaktadır. Bunlardan sırası ile bahsedecek olursak eğer şu şekildedir:

  • Gelişim Psikolojisi : Bu psikoloji alt dalı çoğunluk olarak bir insanın yaşamı süresince aklının nasıl bir gelişim gösterdiğine odaklanmaktadır.
  • Kişilik Psikolojisi : İnsanların davranışı, duygu ve düşünceleri üzerine odaklanmaktadır. Bir başka deyişle kişinin kişilik özellikleri olarak adlandırılan kalıcı psikolojik durumları incelemektedir.
  • Psikometrik Psikoloji : Psikolojik değerlendirmenin teknik ve teorisi ile ilgilenmekte olan bir psikoloji alt dalıdır.
  • Kantitatif Psikoloji : İnsan üzerindeki davranışsal verileri inceler ve açıklamak için ise istatiksel yöntemlerin göstermiş olduğu gelişimi inceler.

Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız eğer Bahçeşehir Psikolog Hafize Buğda ile iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 0542 530 70 70

E- Posta: info@butunculdegisim.com